Helaas zijn de persoonlijke beschermingsmiddelen en de desinfectiemiddelen erg in prijs gestegen. Ik moet hierdoor mijn tarief verhogen met 2 euro per behandeling. Zodra de prijzen voor bijvoorbeeld mondkapjes en desinfectiemiddelen weer zijn gedaald, zal ik het tarief uiteraard meteen weer verlagen.

Behandeling euro
Algehele voetbehandeling (ca 45 minuten) 36,--
Voetbehandeling diabetische (zorgprofiel 0) / reumatische voet* 36,--
Voetbehandeling diabetische voet zorgprofiel 1 of hoger* 36,--
Deelbehandeling (b.v. likdoorn verwijderen) 21,--
Nagelregulatie (b.v. bij ingroeiende nagel) Vanaf 21,--
Nagelprothese / french pedicure Vanaf 21,--
Voetmassage (15 minuten) 17,--
.

* Met ingang van 2015 is de voetzorg voor diabetici opgedeeld in zorgprofielen. Er zijn 4 zorgprofielen, waarbij geldt dat hoe hoger het zorgprofiel is, hoe meer voetzorg noodzakelijk is. Het vaststellen van het zorgprofiel gebeurt onder verantwoordelijkheid van de behandelend (huis)arts.

De behandeling van een diabetische voet met een zorgprofiel 0 en 1 en een reumatische voet kan (deels) vergoed worden vanuit de aanvullende verzekering.

De behandeling van een diabetische voet met een zorgprofiel van 2 en hoger wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Voorwaarde is dat de zorg wordt verleend via een podotherapeut en een door de podotherapeut gecontracteerde pedicure. Ik ben geen contract aangegeaan met de podotherapeuten. Ik ben volledig gekwalicifeerd om dit type voetzorg te verlenen maar kan me niet verenigen met de door de zorgverleners en podotherapeuten opgelegde behandelwijze. De kosten van de voetbehandeling bij zorgprofiel 2 en hoger kan ik derhalve niet declareren bij de zorgverzekeraars.

Op verzoek ontvangt u van mij een nota ten behoeve van uw zorgverzekeraar of de belastingdienst.

De afspraken plan ik vrij strak na elkaar in, zodat het van groot belang is dat de klanten op tijd komen. Zo worden wachttijden voor de volgende klanten vermeden.

Uiterlijk 24 uur van tevoren dient u een afspraak af te zeggen. Een afspraak vergeten kan iedereen overkomen. Indien een afspraak voor de tweede keer vergeten wordt, breng ik 100% van het tarief in rekening.